Strooitabel
     
 
Belangrijke informatie!!!

De instellingen in deze strooitabel hebben wij bepaald met een bij de meststoffenhandel of fabrikant gekocht product, door uitstrooien op de aangegeven werkbreedtes in onze strooihallen.

Uit ervaring weten wij, dat het meststof die u heeft aangekocht - zelfs bij identieke benaming - door op - en overslag, transport, e.d. andere strooi-eigenschappen kan gaan vertonen.

Daardoor kunnen met de in de strooitabellen aangegeven instellingen, afwijkingen in de gift en/of het strooibeeld ontstaan ten opzichte de resulaten zoals die door ons zijn bepaald.

Het is daarom absoluut noodzakelijk:

1. de gift te controleren, b.v. door een afdraaiproef vlgs. De gebruijksaanwijzing;

2. de verdeling op de gewenste werkbreedte met een praktijk-testset vlgs. gebruiksaanwijzing te controleren.
 
     
 
 
Ver 1204_DADA_ON rauch_1201_cbaf 04.08.2020 14:04:20