Tabulko rozptylu
     
 
Duležitá informace!!!

Nastavení rozmetadel uvedená v této tabulce rozptylu byla stanovena na základe hnojiv z obchodu s hnojivy nebo od výrobcu hnojiv pomocí rozptylu na dané pracovní sírky v nasich rozptylových halách.

Ze zkusenosti víme, ze hnojiva - i se stejným oznacením - mohou mít na základe skladování, prepravy a jiných vlivu jiné rozptylové vlastnosti.

V dusledku toho muze byt pri spravnem nastaveni rozmetadla podle tabulek dosazena jiná rozptylová mnozství, nez je udáno, a nemusí být dosazeno tak dobrého rozptýlení hnojiva, jak je uvedeno.


Proto je naléhave nezbytné:

1. prezkouzet rozptylové mnozství, napr. pomocí zkouzky otácením podle provozního návodu a

2. prezkouzet rozptyl hnojiva na pozadovanou pracovní sírku pomocí praktického zkusebního nastavení podle provozního návodu.
 
     
 
 
Ver 1204_DADA_ON rauch_1201_cbaf ‡ 04.08.2020 14:04:20