Spredetabellen
     
 
Værdier angivet i spredetabellen er fremkommet ved praktiske tests i
producentens dertil opførte center for test af kunstgødningsspredere.
Indstillingerne er opnået ved anvendelse af kunstgødning i perfekt
kvalitet fra de respektive producenter og spredt over hele den angivne
spredebredde.

Vi understreger specielt at kunstgødningens fysiske egenskaber kan
variere, selv indenfor samme type og producent, som følge af
forskelligheder i kornstørrelse, vægtfylde, overfladetekstur, specific
vægt og kvalitet af kornene etc.

Disse variationer kan påvirke spredekarakteristika ganske betragteligt,
hvilket resulterer i forskelle i udspredningsmængderne samt ændringer i
spredemønstrene angivet i spredetabellerne, og derfor gøre det nødvendigt
at genkalibrere sprederen.

For at sikre en større præcision bør sprederen genkalibreres med hensyn
til spredemængde og spredemønstrene kontrolleres over den ønskede bredde
v.h.a det praktiske testsæt hver gang kunstgødningen ændres og selv ved
anvendelse af forskellige sække med den samme gødning.

Spredetabellen indeholder værdier for de spredemængder, der normalt
anvendes i praksis. Fordelingen af andre spredemængder er ikke testet.
 
     
 
 
Ver 1204_DADA_ON rauch_1201_cbaf ‡ 04.08.2020 14:04:20