Spridningstabellen
     
 
Viktig information!!!

Spridningsinställningarna i spridningstabellen har fastställts genom spridning av gödsel från gödselhandlare eller gödseltillverkare på de angivna arbetsbredderna i vår spridningshall.

Av erfarenhet vet vi att olika gödselvaror - även om de har identiska beteckningar - kan uppvisa olika spridningsegenskaper på grund av förvaring och transport etc.

Därigenom kan de spridningsinställningar som angivits i spridningstabellen ge ett annat resultat i fråga om spridningsmängd och kvalitet på gödselfördelningen.


Vi rekommenderar därför att:

1. kontrollera spridningsmängden med hjälp av ett vridprov enligt bruksanvisningen och

2. kontrollera gödselfördelningen på den önskade arbetsbredden med hjälp av ett kontrollset enligt bruksanvisningen.
 
     
 
 
Ver 1204_DADA_ON rauch_1201_cbaf ‡ 04.08.2020 14:04:20