Spredetabell
     
 
Viktig informasjon!!!

Sprederinnstillingene i denne spredningstabellen er fastlagt ut fra gjødselvare fra gjødselforhandlere eller gjødselprodusent ved spredning med den angitte arbeidsbredden i vår testhall.

Av erfaring vet vi at gjødselvaren som brukes - selv ved identisk betegnelse - kan ha andre spredningsegenskaper på grunn av lagring, transport etc.

Derfor kan andre spredningsmengder enn det som er oppgitt og en dårligere gjødselfordeling enn det som er fastlagt av oss forekomme.


Det er derfor helt nødvendig å:

1. kontrollere spredningsmengden, f. eks. med en avdreiningstest iht. bruksanvisningen og

2. kontrollere gjødselfordelingen med den ønskede arbeidsbredden med et praksis-prøvesett iht. bruksanvisningen.
 
     
 
 
Ver 1204_DADA_ON rauch_1201_cbaf ‡ 04.08.2020 14:04:20