Tärkeää tietoa!

 

Olemme selvittäneet levityshalleissamme tässä levitystaulukossa esitetyt

levityksen säädöt lannoitekaupasta tai lannoitevalmistajalta hankitun lannoitteen

avulla levittämällä lannoitetta ilmoitetuille työleveyksille.

Tiedämme kokemuksesta, että käyttämälläsi lannoitteella voi olla - myös

identtisellä nimikkeellä - muita levitysominaisuuksia

varastoinnista, kuljetuksesta tms. johtuen

 

Tämän takia koneenne levittämä lannoitemäärä voi poiketa levitystaulukoissa ilmoitetuista määristä.

 

 

Tästä syystä on ehdottomasti tarpeen:

1. tarkastaa levitysmäärä, esim. käyttöohjeen mukaisella kiertokokeella ja

2. tarkastaa lannoitteen leviäminen haluttuun työleveyteen käyttöohjeen mukaisella

käytännön koesarjalla.
 
     
 
 
Ver 1802_AOAC_ON rauch_1201_cbaf ‡ 19.05.2020 06:20:29